Kiekvienas kūnas „kalba“

Su vienu vaikinu buvome ,,tik draugai“. Bet, kai būdavome kartu, laikydavomės už rankų ir buvome labai meilūs vienas kitam – lyg draugautume. Jei kas nors man tada būtų pasakęs: ,,Veiksmai kalba garsiau negu žodžiai“… 

Šis posakis girdėtas daugybę kartų. Ir jį išgirdęs, tu greičiausiai kaip ir aš tik pavartytum akis ir  sumurmėtum: ,,Gerai, gerai, aha“. 

Bet vis dėlto kaskart jį išgirdus, sustoju ir susimąstau: ,,Ką aš IŠ TIKRŲJŲ darau?“

Jei būčiau apie tai galvojusi nuo pat pradžių, būčiau pastebėjusi, kad mano veiksmai būnant su ,,draugu“ skleidė dvigubą žinutę. Juk aš neflirtuočiau, nesilaikyčiau už rankų ir nesiglaustyčiau su žmogumi, su kuriuo nesiekiu kurti romantinio ryšio. Tad kad ir ką kalbėdavo mano žodžiai, veiksmai kasdien sukurdavo įspūdį, jog noriu būti daugiau negu draugai. 

Tad turiu pripažinti, jog mano žodžiai melavo. 

Išmokau pamoką. Turėjau būti atsargesnė su savo kūno ,,žodžiais“. Jie kalbėjo tiesą – aš norėjau abipusės traukos. Bet tai išreiškiau ne tam žmogui. Todėl abu likome įskaudinti. 

Jei įskaudinti galiu tokiu nekaltu veiksmu, kaip laikymasis už rankų, kodėl ilgainiui pradedu žaisti ir kitokiais fizininiais kontaktais? 

Kalbu apie seksą. 

Modernus pasaulis sako, kad mylėtis yra puiku. Tai yra tiesa, seksas yra gerai. Bet yra problema, kad pasaulis iš tikrųjų nesupranta, ką mūsų kūnas ,,sako“ kai pradedame siekti intymumo. Pasaulis nemoka ,,kalbėti“ sekso kalba. 

Kaip ir laikymasis už rankų yra veiksmas, kuris siunčia žinutę kitam asmeniui, taip ir savo kūno atidavimas kitam žmogui – ,,kalba“. Seksas yra dovana asmenims. Ne kūno dalims. Asmenims. Šis veiksmas įtraukia visą asmenį. Besimylint mūsų kūnai sako: ,,Aš myliu tave ir noriu VISĄ save tau atiduoti. Tave mylėdamas ir atiduodamas save tau, aš kartu esu atviras kurti naują gyvybę.”

O tai yra didžiulis pareiškimas.

Mums dažnai sakoma atskirti tikrąją sekso žinutę  nuo siekio patirti malonumą. Bet mūsų kūnai ir toliau ,,sakys“ tą tikrąją žinutę, nes jie taip sukurti. O ar tokius stiprius žodžius žmogus gali norėti sakyti kiekvienam? Išlaukti nesimylint yra sudėtinga. Bet suvokimas, ką ,,kalba“ ir patiria mūsų kūnai, pasiekę intymias draugystės zonas, padeda suprasti ir tai, kodėl seksas yra toks reikšmingas dalykas ir kodėl verta LAUKTI. 

Supratę, kodėl laukti verta, mes tam atrandame ir jėgų. Tuomet išmokstame veiksmų kalbą, jų reikšmę ir galią.

Originalus tekstas: https://chastity.com/2014/04/every-body-talks/